Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dążymy do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa przetwarzania danych na najwyższym poziomie. Poniższy opis pomoże Państwu zrozumieć, jakie zasady są przestrzegane w związku z występowaniem danych osobowych.

Dane osobowe

Witryna internetowa naszej firmy nie służy zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Administrator

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: administratorem danych osobowych jest INKOD GROUP, ul. Stanisława Moniuszki 26A, 41-902 Bytom, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod nr NIP: PL6272703598, REGON: 241863987. ado@inkod.pl

Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o:
a) danych rejestrowych Rejestratora,
b) celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Registrara,
c) prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
d) uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Cel wykorzystania

Dane osobowe które zostają podane z Państwa strony w formularzach: kontaktowych, rejestracyjnych, ankietach, są wykorzystywane w celach kontaktowych z Państwem, do realizacji zamówienia lub innej czynności która wynika z świadomego podania nam Państwa danych osobowych oraz w większości przypadków do kontaktu z klientem w celach handlowych lub marketingowych. Państwa dane wykorzystywane są w celach marketingowych oraz handlowych wyłącznie w obrębie struktury naszej firmy i bez Państwa zgody nie mają prawa zostać przekazane poza ową strukturę.

Ograniczenie celu

INKOD GROUP zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

  • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
  • do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Państwem;
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze;
  • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;
  • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane oraz przetwarzać wewnątrz struktury Inkod Group.

Przetwarzanie danych osobowych klienta

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z INKOD umowy o świadczenie usług oferowanych przez INKOD, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z INKOD umowy o świadczenie usług. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

„Cookies” – informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy przeglądają Państwo któryś z naszych serwisów, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci „cookies” – plików, które pozwalają automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pozwala to np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, INKOD GROUP korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn internetowych

Strony internetowe struktury INKOD GROUP zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
Powered by WHMCompleteSolution