Konfiguracja klienta (Thunderbird, iOS, Android) Wydrukować

  • 34

Konfiguracja email dla programowego klienta poczty gdzie [twój adres email] to nazwa kona ustalona podczas tworzenia skrzynki email w panelu, a [twoja domena] to domena do której przypisane jest konto email (np. twojadomena.pl).


1. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird (Windows)

Thunderbird po świeżej instalacji i uruchomieniu wyświetli okno konfiguracji konta email.

Jeżeli Thunderird był wcześniej używany i chcemy dodać konto należy przejść:
Menu Narzędzia > Konfiguracja kont > Czynności (lewy dolny róg) > Dodaj konfigurację konta pocztowego

Następnie wpisujemy poniższe dane

Imię i Nazwisko: [imię i nazwisko lub nazwa konta]
Adres email: [twój adres email]
Hasło: [twoje hasło]

Jeżeli Thunderbird nie znalazł automatycznie konfiguracji klikamy w zaawansowane i podajemy ręcznie wg poniższych parametrów


Nazwa użytkowniak: [twój adres email]

 

Serwery poczty oraz rodzaj szyfrowania

 

SSL/TLS

Serwer IMAP: mail.twojadomena.pl port: 993 Szyfrowanie: SSL/TLS Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

Serwer SMTP: mail.twojadomena.pl port: 465 Szyfrowanie: SSL/TLS Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

Metoda uwierzytelniania: normalne hasło
(Jeżeli dla wybranej domeny nie ustalono certyfikatu SSL dla poczty email, lub korzystamy z innej subdomeny, pojawi się komunikat o niezaufanym certyfikacie, należy kliknąć dodaj do wyjątków)

 

2. Konfiguracja email dla iOS

Ustawienia -> Mail -> Konta -> (zaznaczamy swoje konto lub wybieramy opcję Dodaj konto)

DANE KONTA IMAP
Nazwa: twój adres email (lub inna nazwa dla konta)
Email: twój adres email
Opis: twój adres email (lub inna nazwa)

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ
Nazwa hosta: mail.twojadomena.pl
Użytkownik: twój adres email
Hasło: twoje hasło

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ
Nazwa hosta: mail.twojadomena.pl
Użytkownik: twój adres email
Hasło: twoje hasło
Użyj SSL: TAK
Uwierzytelnianie: Hasło
Port serwera: 465

ZAAWANSOWANE >
> USTAWIENIA POCZTY PRZYCHODZĄCEJ
Użyj SSL: TAK
Uwierzytelnianie: Hasło
Przedrostek ścieżki IMAP: (puste)
Port serwera: 993

 

3. Konfiguracja dla Android

W przypadku android konfigurujemy klienta poczty w menu ustawienia > Konta lub przez aplikację dodatkową.

Adres email: [twój adres email]
Hasło: [twoje hasło]

Serwery poczty oraz rodzaj szyfrowania

SSL/TLS (lub SSL akceptuj wszystkie certyfikaty)
Serwer IMAP: mail.twojadomena.pl port: 993 Szyfrowanie: SSL/TLS Metoda uwierzytelniania: normalne hasło
Serwer SMTP: mail.twojadomena.pl port: 465 Szyfrowanie: SSL/TLS Metoda uwierzytelniania: normalne hasło


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót

Powered by WHMCompleteSolution